header-personalia-large
ASV - 17 juli 2023

Tussenkomst in de begrafeniskosten

Tussenkomst in de begrafeniskosten

De Koepel herinnert u graag aan een vaak vergeten voordeel voor ex-werknemers van de Bank.
BNP Paribas Fortis verleent immers een financiële tussenkomst bij overlijden van een medewerker die met pensioen is of met vervroegd vertrek.

De begunstigde van de begrafenisvergoeding is de persoon die bewijst dat hij de begrafeniskosten betaald heeft.
De vergoeding bedraagt maximaal 500 € (niet geïndexeerd).
Als de betaalde begrafeniskosten lager liggen dan dat maximumbedrag, is de vergoeding gelijk aan het bedrag van de werkelijk betaalde kosten. l
De betaling gebeurt in eenmaal de maand na ontvangst van de drie te leveren documenten:

* kopie van het uittreksel uit de overlijdensakte
* kopie van de betaalde factuur van de begrafeniskosten met bewijs van betaling
* kopie van de identiteitskaart (recto-verso) van de begunstigde

Vergeet niet het rekeningnummer te vermelden waarop deze vergoeding dient gestort te worden.

De vergoeding is niet onderworpen aan een sociale bijdrage voor de werknemer en evenmin aan bedrijfsvoorheffing.

Deze documenten dienen verzonden met de post aan het Human Resources Service Center:
BNP Paribas Fortis, HRSC Contact Centre, 1YP0A, Warandeberg 3, 1000 Brussel of
per mail hrdirectaccess@neocasemail.com.

Voor bijkomende informatie neem telefonisch contact op het nummer 02/228 22 22 (enkel in de voormiddag).