ASV - 18 juni 2018

Help2Help

Help2Help

Beste oud-medewerker,

De editie 2018 van het Help2Help-programma van de Foundation loopt van 18 juni tot en met 10 september.

Bent u als vrijwilliger actief in een Belgische vzw die zich voor kansarmen inzet via educatieve, humanitaire of solidariteitsprojecten of via projecten op het vlak van gezondheidszorg?

Dan kunt u deelnemen aan het Help2Help-programma en zo meedingen naar financiële steun voor uw vzw. Vul daartoe het elektronische formulier in op onze website.

Op die website van de Foundation vindt u alle info over het programma.

Als u nog vragen hebt, kunt u ons mailen op dit adres:  
laure-chantal.peltzer@bnpparibasfortis.com .

Aandachtspunt: om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om mee te doen, zijn de regels vanaf die editie 2017 aangepast.

Een vzw zal voortaan nog slechts om de drie jaar in aanmerking komen voor steun. Per vrijwilliger is er daarentegen geen beperking. Zo kan iemand die als vrijwilliger actief is in twee verenigingen, bijvoorbeeld, twee jaar na elkaar aan het programma deelnemen, doch met telkens een andere vzw  (dus niet voor twee vzw’s op het zelfde jaar).

Voor vzw’s geldt concreet dat voor de zelfde vereniging,

  • als een medewerker in 2017 een steun heeft gekregen, mag hij pas in 2020 een nieuw dossier indienen;
  • als een medewerker in 2016 een steun heeft gekregen, mag hij pas in 2019 een nieuw dossier indienen;
  • als een medewerker in 2015 of een van de jaren daarvoor aan het programma deelgenomen heeft, mag hij in 2018 een nieuw dossier indienen.