ECHONET MOBILE - 17 november 2021

Voordeel van alle aard voor bedrijfswagens - De Raad van Staat heeft de knoop doorgehakt gehaktgehakt

Voordeel van alle aard voor bedrijfswagens - De Raad van Staat heeft de knoop doorgehakt gehaktgehakt

De Raad van State heeft in ons nadeel beslist. De bank zal alle (actieve en gepensioneerde) medewerkers die voor de aanslagjaren 2015, 2016 en 2017 een fiscale rechtzetting kregen, vergoeden.
Sinds 2018 kregen velen van jullie van de belastingadministratie een vraag om inlichtingen, gevolgd door een bericht van wijziging en een nieuw aanslagbiljet in verband met het voordeel van alle aard voor de auto's die BNP Paribas Fortis ter beschikking stelt. Dat hield voor de betrokken medewerkers een bijkomende belasting in. De bank had daartegen bezwaar aangetekend en een gerechtelijke procedure tegen de FOD Financiën opgestart.

De Raad van State heeft het geschil nu in ons nadeel beslecht. Na rijp beraad heeft de bank besloten om alle procedures in dit geschil te staken.

Wat betekent dat voor jou?
Zoals beloofd zal de bank, uit respect voor de medewerkers, het bedrag van de extra betaalde belastingen vergoeden.


Dat betekent concreet dat de bank alle medewerkers die de kosten van hun auto voor de inkomstenjaren 2015, 2016 en 2017 in mindering van hun voordeel alle aard gebracht hebben (ongeacht of ze actief, gepensioneerd of met edp zijn) en die een fiscale rechtzetting gekregen hebben, voor de betrokken jaren terugbetaalt. Het maakt niet uit of ze inderdaad, zoals aanbevolen, een bezwaarschrift ingediend hebben.


Zoals eerder aangekondigd hebben de medewerkers die hun kosten vanaf 2018 in mindering bleven brengen, dat met kennis van zaken gedaan. Ze zullen voor de inkomstenjaren 2018, 2019 en 2020 dan ook geen terugbetaling krijgen.


In principe gebeurt de terugbetaling in het eerste kwartaal van 2022. De komende weken publiceren we een Q&A. Gelieve hierover intussen geen contact op te nemen met het HR Contact Centre. Alle details (bedrag, berekening, tijdstip, enz.) worden je later individueel meegedeeld.
(Bron: HR)