header-agenda-large

ASV Aalst

Vereniging

ASV Aalst

Om lid te worden, gelieve contact op te nemen met Marcel Goeman, marcel.goeman@skynet.be, 053/78.96.49.

Voorzitter: Harry Deroover, derooverharry@hotmail.com  052/21.05.51
Ondervoorzitters: Maritta De Kegel en Hugo De Troyer
Secretaris: Marcel Goeman
Penningmeester: Hugo De Troyer


De seniorenvereniging “BNP PARIBAS Fortis Aalst” werd “geboren” in 1972 onder impuls van Louis Hemmerijckx, adjunct-directeur van de vroegere administratieve zetel van Aalst.

Onze ASV  bestaat ondertussen meer dan 50 jaar en is gegroeid van 75 naar meer dan 500 leden.

Dit gebeurde onder het voorzitterschap van wijlen Prosper De Veylder en Arthur De Roeck. Na hen hielden Hilaire Flamand en wijlen Marcel Bruyninckx het roer in handen, samen met diverse bestuursleden. Opmerkelijk is ook dat naast Louis Hemmerijckx de Aalsterse ASV ook nog Emiel Misseghers en wijlen Marcel Bruyninckx (deze laatste tot eind 2008) als nationale voorzitters heeft gekend.
Van 2009 tot en met 31/12/2017 was Ignace Keymeulen uit Hofstade de dynamische voorzitter van de club. Na 9 jaren trouwe dienst wordt hij vanaf 01/01/2018 opgevolgd door Harry DEROOVER uit Sint-Gillis Dendermonde.
De ASV organiseert, onder de leiding van gemotiveerde werkgroepen, het ganse jaar door diverse activiteiten die als doel hebben de contacten tussen de gepensioneerden van de bank te onderhouden, nieuwe vrienden te ontdekken, samen plezier te maken en de vereenzaming in de huidige maatschappij op een creatieve en positieve manier tegen te gaan.

Aan de hand van volgende activiteiten blijven we actief en vooral jong van geest!

* festiviteiten (feestmaaltijden, recepties … )
* cultuur (bezoek aan musea, bijwonen van voorstellingen … )
* reizen (meerdaagse reizen of korte trips)
* daguitstappen en bedrijfsbezoeken (ontdekkingen in eigen land en bij de buren)
* hobby (mogelijkheden om in groep zijn hobby te beoefenen en van gedachten te wisselen)
* sport (fietsen, wandelen … )
* ontspanning (koffietafels, kaarten … )
* sociaal engagement (deelname in lief en leed van de leden)
Lid worden:
Om lid te worden, moet men een (vervroegd) op rust gesteld personeelslid zijn van BNP-Paribas Fortis en/of er een partner/echtgeno(o)t(e) van zijn. Neem gerust met ons contact op voor meer inlichtingen.

AGENDA

Voor de afzonderlijke activiteiten verwijzen wij naar de pagina "Agenda". Klik daar op de knop 'Alle Verenigingen' en ga naar onze ASV.