header-agenda-large header-agenda-large

ASV Gent

Vereniging

ASV Gent

Om lid te worden, gelieve contact op te nemen met Raymond Deschryver: raymond.deschryver@skynet.be, 09/230.87.16. 

Voorzitter: Raymond Deschryver
Ondervoorzitter: Marc Isebaert
Secretaris: Eddy De Temmerman
Penningmeester: Ghislain Serbruyns


“ASV Vriendenkring Senioren BNP Paribas Fortis Gent” droeg oorspronkelijk de illustere naam “Amicale Flandragan”, een samenstelling van Banque de  Flandres en Banque de Gand.

Uit de archieven blijkt dat in 1958 de bestuursleden Jules Audaer en Etienne Nierinck er op aandringen een afdeling gepensioneerden oprichtten. In 1959 neemt Jules Demeter deze aanbeveling ter harte en in 1960 wordt er een reglement van inwendige orde opgesteld en aanvaard. Deze datum geldt als officiële oprichting van de seniorenvereniging onder de leiding van eerste voorzitter Jules Demeter.  Hij wordt opgevolgd door Arthur Frambach, Fernand Daeseleire, Maurice Creve, Lucien Adang en huidig voorzitter Raymond Deschryver.

De vereniging heeft tot doel de gepensioneerde medewerkers van BNP Paribas Fortis (en haar vroegere en toekomstige entiteiten), de mogelijkheid te bieden om de bestaande contacten te onderhouden en/of nieuwe te smeden. Dit gebeurt door de gezamenlijke deelname aan diverse socio-culturele en andere activiteiten, zoals het bijwonen van toneelopvoeringen, muziekevenementen en showvoorstellingen en de organisatie van gezelschapsspelen, wandel- en fietstochten, daguitstappen en meerdaagse reizen, enz. 

Momenteel telt de vereniging 319 leden. Dit betekent een verzesvoudiging t.o.v. 1974 toen de vereniging maar 48 leden telde. Sinds 2000 is er een toename van het aantal activiteiten (20 tot 25) waar de leden in groten getale aan deelnemen.
Op 20 april 2010 vierde de vereniging haar 50 jarig bestaan met een feestelijk banket. Bij deze gelegenheid werd een tentoonstelling georganiseerd met werken van de leden.

Er is een goede samenwerking met de vriendenkring van het actieve personeel: sommige activiteiten worden opengesteld voor de leden van de beide verenigingen.