header-agenda-large header-agenda-large

ASV Gent

Vereniging

ASV Gent

Om lid te worden, gelieve contact op te nemen met Ghislain Bovyn: ghislain.bovyn@telenet.be, 09/227.47.17 

Voorzitter: Ghislain Bovyn
Ondervoorzitter-Penningmeester: Ghislain Serbruyns
Secretaris: Eddy De Temmerman

“ASV Vriendenkring Senioren BNP Paribas Fortis Gent” droeg oorspronkelijk de illustere naam “Amicale Flandragan”, een samenstelling van Banque de  Flandres en Banque de Gand.

Uit de archieven blijkt dat in 1958 de bestuursleden Jules Audaer en Etienne Nierinck er op aandringen een afdeling gepensioneerden oprichtten. In 1959 neemt Jules Demeter deze aanbeveling ter harte en in 1960 wordt er een reglement van inwendige orde opgesteld en aanvaard. Deze datum geldt als officiële oprichting van de seniorenvereniging onder de leiding van eerste voorzitter Jules Demeter.  Hij wordt opgevolgd door Arthur Frambach, Fernand Daeseleire, Maurice Creve, Lucien Adang en huidig voorzitter Raymond Deschryver.

De vereniging heeft tot doel de gepensioneerde medewerkers van BNP Paribas Fortis (en haar vroegere en toekomstige entiteiten), de mogelijkheid te bieden om de bestaande contacten te onderhouden en/of nieuwe te smeden. Dit gebeurt door de gezamenlijke deelname aan diverse socio-culturele en andere activiteiten, zoals het bijwonen van toneelopvoeringen, muziekevenementen en showvoorstellingen en de organisatie van gezelschapsspelen, wandel- en fietstochten, daguitstappen en meerdaagse reizen, enz. 

Sinds 2000 is er een toename van het aantal activiteiten (20 tot 25) waar de leden in groten getale aan deelnemen.
Op 20 april 2010 vierde de vereniging haar 50 jarig bestaan met een feestelijk banket. 
In maart 2023 werd een nieuwe voorzitter benoemd : Ghislain Bovyn. Voor de jarenlange inzet voor de vereniging werd Raymond Deschryver benoemd tot erevoorzitter.

Er is een goede samenwerking met de vriendenkring van het actieve personeel: sommige activiteiten worden opengesteld voor de leden van de beide verenigingen.