* ASV Koepel *

Vereniging

* ASV Koepel *

 • De ASV wordt geleid door een nationaal bestuur, de “Koepel”.
 • De Koepel heeft als missie:
 • te waken over de goede samenwerking en de relaties tussen de Verenigingen.                
 • de relatie tussen de Bank en de Verenigingen te verzorgen.  
 • de leden van de Verenigingen op algemene manier te informeren.
  een nationaal aanspreekpunt vormen voor de leden in geval van problemen, gerelateerd aan de vroegere arbeidsrelatie met de Bank.  
 • de goede aanwending van de subsidies controleren en hierover verslag uitbrengen aan de Bank.
 • De leden :
 • Voorzitter : Raphaël Dagnelie                                       raphael.dagnelie@skynet.be
  Ondervoorzitter - Penningmeester :
  Ghislain Bovyn     ghislain.bovyn@telenet.be
  Secretaris -  Penningmeester
  Willy Doms                  willy.doms@gmail.com
  Leden :        
  Hugo Cornelissen                                     hugocornelissen@yahoo.com
                     
  Collette Delvaux                                       redecolle@gmail.com
                     
  Hugo De Troyer                                        hugo.de.troyer@telenet.be
                      Ivan Germeys                                           i.germeys@scarlet.be
                       
  Walter Pittoors                                         walpittoors@gmail.com
                      
  Liliane Rausch                                          lrausch@skynet.be
                       Willy Van Buggenhout                             willy.vanbuggenhout@telenet.be  E-mail : secret.ASV.nat@bnpparibasfortis.com